ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫАРАЛ   АУДАНДЫҚМӘСЛИХАТЫ                 

28 қараша 2016 г.