Хабарландыру

Саяси партиялардың, қоғамдық бірлестіктердің және

жоғары тұрған сайлаукомиссиясының

 

Н А З А Р Ы Н А

 

        Аудандық мәслихат «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» ҚазақстанРеспубликасының Конституциялық Заңының 10-бабына  сәйкес Арал ауданыбойынша учаскелік сайлау комиссияларының  құрамдарынан шығып қалған:

40 учаскелік сайлау комиссиясының -1мүшесінің орнына және №46учаскелік сайлау комиссиясының -1 мүшесінің орнына  сайлауөткізілетіндігін хабарлайды.

        Конституциялық Заң талаптарына сәйкес жоғарыда көрсетілген сайлаукомиссиясы құрамында өз өкілдері жоқ әрбір саяси партия мен қоғамдық бірлестіктиісті сайлау комиссиясының құрамына бір-бірден кандидатура ұсынуға құқылы.

        Саяси партиялар мен қоғамдық бірлестіктерден және жоғары тұрған сайлаукомиссиясынан ұсыныстар 2020 жылдың 24 қарашасымен 8 желтоқсаны аралығында қабылданады.

        Ұсыныста үміткердің  тегі, аты, әкесінің аты, оның туған жылы, күні,айы, ұлты (үміткердің келісімімен), білімі, мамандығы, қызмет орны, атқаратынқызметі, қызметтік телефоны, пәтерінің телефоны көрсетіліп, саяси партия немесеқоғамдық бірлестіктердің, жоғары тұрған сайлау комиссиясы басшыларының қолдарықойылған болуы керек.

        Жоғарыдағы мәліметтерге қоса мына құжаттар тапсырылуы тиіс:

        -саяси партиялардың немесе қоғамдық бірлестіктердің, сондай-ақ жоғарытұрған сайлау комиссиясының үміткерді аталған сайлау комиссиясының құрамынаұсынатыны жөніндегі хаттамасынан үзінді;

        -саяси партиялар немесе өзге де қоғамдық бірлестіктердің әділеторгандарында тіркеуден өткендігі жайлы құжатының көшірмесі;

        -үміткерге белгіленген үлгідегі жеке іс парағы, тегі, аты, әкесінің аты,туған жылы, ұлты, білімі, саяси партияға мүшелігі, қызмет орны, атқаратынқызметі, тұрғылықты мекен-жайы, байланыс телефондары, жеке куәлігініңкөшірмесі;

        -аудандық мәслихат хатшысының атына жазылған үміткердің тиісті сайлаукомиссиясының құрамында жұмыс атқаруға келісімі туралы өтініші.

                                                                                                    

Д.Мадинов.

Аудандық  мәслихатхатшысы

 

Анықтамалар алуүшін: аудандық  мәслихат

апппаратының мекен-жайы: Арал қаласы,

Астана көшесі, №33.

Тел. 2-45-61,2-16-61. e-mail: aral_masli73@mail.ru

172